Yükleniyor

 
 
 
 
Sayın Bakanımızın Konuşmaları İçin Tıklayın
  Ana Sayfa
  Aile Hekimliği
  Haberler  
  Duyurular  
  Nöbetçi Eczaneler
  Adli Nöbet Listesi 
  Formlar - Ek Dosyalar
  Aksaray Haritası
  Bilgi Edinme
  Aile Hekimi Öğrenme
  Kamu Hizmet Standartları
  Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği
  İLAÇ YÖNETİM Sistemi
  Aile Hekimliği
BORDRO Sorgulama
  PORTÖR Kayıt Sistemi
  Devlet Hastanesi
E-Randevu Alma
  Kodları Sitene Ekle
  Sağlık Bakanlığı
Web Uygulamaları
  Personel Bilgi Formu
  Sağlık-Net
  İşitme Cihazları - Ortez-Protez Satış Merkezleri
  Aşı Takvimi  2014
  Bebeğimin Doğum Zamanı
  Doğduğunuz Gün
  Bazal Metabolizma Hızı
  Gıdalar & Kalorileri
  Kalori Cetveli
  İdeal Kilonuz
  Gebelikte Alınan Kilo
  Obezite ve Beslenme
 
Aksaray 'da 3 günlük Hava Durumu
Aksaray'da 3 Günlük Hava Durumu
 
Diğer şehirlerin hava durumu için Tıklayınız.
 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 
 

 
* Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu için Tıklayınız.

 * Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formu (Aile Hekimleri) için Tıklayınız.

 * Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formu (TSM Mobil Birimler) için Tıklayınız.

 * Sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, her türlü kayıt defterleri, hasta dosyasında bulunması gerekli formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve işleyişle ilgili düzenlemeleri içeren Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ için Tıklayınız.

 * Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Yönetmeliği için Tıklayınız.

 * Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge için Tıklayınız.

 * Bilgilendirilmiş Onam Formu,
 E. S. H. Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu,
 Hasta Tedavi Planı Formu,
 Tahlil -Tetkik İstem Formu,
 Konsültasyon istem Formu,
 Hasta Nakil Formu,
 Hizmet Sonlandırma Formu,
 Evde Sağlık Hizmetleri Advers Etki Bildirim Formu nu içeren dosyayı indirmek için Tıklayınız

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI

A-HİZMETİN ÖZELLİĞİ:

1- Evde Sağlık Hizmetleri 3 şekilde uygulanmaktadır.
a) Aile Hekimleri tarafından, aile hekimliği mevzuat doğrultusunda verilen Evde Sağlık hizmetleri,
b) Hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmet Birimleri tarafından verilen Evde Sağlık Hizmetleri,
c) Periferdeki vatandaşlara, sağlık müdürlükleri tarafından oluşturulan, mobil ekipler vasıtasıyla verilen Evde Sağlık Hizmetleri.
2- Mevcut sistemde hizmet sunumunun en önemli kısmını, hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık Birimleri üstlenmiş durumdadır. Bu nedenle hizmetin basamaklar arası koordinasyonunun il sağlık müdürlükleri tarafından iyi yönetilebilmesi için müdürlükler bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin Yönergede öngörüldüğü şekilde kurulması ve bir an önce etkin duruma getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.
3- Müdürlükler, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde mobil ekipler oluşturacak; mobil ekiplerde bu birimlerden veya sağlık müdürlüğünde çalışan personel arasından görevlendirilecektir.
4- Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara hizmet verilecektir. Dal hastanelerinde, faaliyet gösterdiği branşların gerektirdiği (KOAH, spastik çocuklar, onkolojide palyatif bakım, kas sistemi hastalıkları vb.) hizmet götürülecektir.
4- Evde Sağlık Hizmeti kapsamındaki hastalıklar:
a) KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları,
b) Yatağa bağımlı hastalar,
c) Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
ç) İleri derecedeki kas hastaları,
d) Yenidoğanlara (0-1 aylık) fototerapi uygulamaları,
e) Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri,

B- EVDE SAĞLIK HİZMETİNE BAŞVURU:

1- Koordinasyon merkezine gelen başvurular, bu merkez bünyesinde görevlendirilen personel aracılığı ile cevaplanarak kayıt altına alınacak ve öncelikle en yakın hastanenin evde bakım birimine yönlendirilecektir.
2- Türkiye genelinde tek numara olarak tesis edilen 444 3 833 (444 EVDE) numaralı telefon hattına ihtiyaç ve talep sahibi vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmesi, başvuruların doğru alınması ve en uygun şekilde ilgili birimlere yönlendirilmesi için müdürlükler bünyesinde çağrı birimlerinin ivedilikle oluşturularak işler duruma getirilecektir.
3- Çağrı birimlerinde, gelen başvuruları cevaplayabilen, başvuranın sağlık hizmet ihtiyacını tespit edip ilgili birime yönlendirebilen, başvuruları doğru ve noksansız olarak kayıt altına alabilen ve gerektiğinde veri aktarımını sağlayabilecek nitelikleri haiz personelin görevlendirilmesi ve görevlendirilen personele uygulama konusunda uyum eğitim verilmesi uygun olacaktır.

C- HİZMETİN AŞAMALARI:

1- Başvurular öncelikle başvuruyu yapan şahsın ikamet ettiği belediye mücavir alan içerisinde yer alan hastane bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birimine yönlendirilecektir.
2- Hastane Evde Sağlık Hizmet Birimi yetkilisi hastayı ikamet ettiği yerde ziyaret ederek evde sağlık hizmeti alıp almayacağına veya verilecek hizmetin kapsamına karar verip ziyaret programını oluşturacaktır.
3- Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında takip edilen tüm hastaların Aile Hekimlerine bilgi verilecek ve bu şekilde aile hekimleri ile koordinasyon sağlanacaktır.
4- Taburcu aşamasında olan hastalarımız müdavi hekimleri tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bildirilecektir.

 

   
 
     
T. C. Sağlık Bakanlığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü
Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No:4 68100 AKSARAY / Tel: +90 382 213 01 22 (pbx) - Fax: +90 382 213 68 62
  online:   102   3541066
       -     .