Yükleniyor

 
 
 
 
Sayın Bakanımızın Konuşmaları İçin Tıklayın
  Ana Sayfa
  Aile Hekimliği
  Haberler  
  Duyurular  
  Nöbetçi Eczaneler
  Adli Nöbet Listesi 
  Formlar - Ek Dosyalar
  Aksaray Haritası
  Bilgi Edinme
  Aile Hekimi Öğrenme
  Kamu Hizmet Standartları
  Bilgi Güvenliği
  İLAÇ YÖNETİM Sistemi
  Aile Hekimliği
BORDRO Sorgulama
  Devlet Hastanesi
E-Randevu Alma
  Kodları Sitene Ekle
  Sağlık Bakanlığı
Web Uygulamaları
  Personel Bilgi Formu
  Sağlık-Net
  İşitme Cihazları - Ortez-Protez Satış Merkezleri
  Aşı Takvimi  2016
  Bebeğimin Doğum Zamanı
  Doğduğunuz Gün
  Bazal Metabolizma Hızı
  Gıdalar & Kalorileri
  Kalori Cetveli
  İdeal Kilonuz
  Gebelikte Alınan Kilo
  Obezite ve Beslenme
 
Aksaray 'da 3 günlük Hava Durumu
Aksaray'da 3 Günlük Hava Durumu
 
Diğer şehirlerin hava durumu için Tıklayınız.
 
 
 
 

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Gen. Müd.'nün 28.10.2010 tarihli ve 43606 sayılı yazısı.

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B, Hemofılus influenza tip b'ye bağlı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya'ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan aşılama hizmetlerini içerir.

Temel amaç; doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak yukarıda sayılan hastalıklara karşı bağışık kılınmasıdır. Bu kapsamda ilgi yazı ile gönderilen hedef nüfuslar dikkate alınarak 2010 yıl sonu hedeflerimiz ulusal, her bir il ve ilçe düzeyinde, 0 yaş grubu DaBT-Hib-İPA3, Hep B3, KPA3, BCG ve 12- 23 ay KKK aşılama hızında %97'ye ulaşmaktır.

GBP hedeflerimize ulaşmak için bağışıklama programının bileşenleri olan; hizmet sunumu, aşı lojistiği, aşı uygulamalarının kalitesi, aşı uygulamalarının ve aşı ile korunulabilir hastalıkların sürveyansı, işbirliği, iletişim ve program yönetimi göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli müdahalelerin yapılması il ve ilçe yöneticilerinin temel görevlerindendir.

İlinizin aşılama durumu 0 yaş grubu DaBT-Hib-İPA3, Hep B3. KPA3, BCG ve 12-23 ay KKK aşılama durumları; Ek 1'de yer alan, tablo ve grafikler ile sunulan verilere göre değerlendirilmiş ve yorumlar Ek 2'de sunulmuştur.

2010 yılı sonunda GBP hedeflerimize ulaşılması için İlinizde ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması, sorunların belirlenmesi, 2010 yılı sonuna kadar yerel aşı günleri dâhil saha çalışmalarının planlanması ve uygulamanın bekletilmeden başlatılması gerekmektedir. Yürütülen çalışmalara ilişkin durum raporu, Form 013 A ve Form 013 B'yi de içerecek şekilde 15 gün aralıklarla Bakanlığımıza yazılı olarak, faks (0 312 432 29 94) ve e-posta (temel.bsh@saglik.aov.tr) yolu ile yapılacaktır. Bildirimlerin ilki Ekim ayı sonu itibarıyla yapılacaktır. 2010 yılı sonuna kadar 5 kez bildirim yapılacaktır. Rutin bildirimlerimize ise mevcut mevzuatımıza uygun olarak devam edilecektir. 2010 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak konusunda GBP Daimi Genelgesi gereğince İl Sağlık Müdürleri bizzat sorumludur.

Ek 2'de gönderilen değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere; İliniz aşılama hızları belirlenen hedeflerin altında kalmış ve her bir aşırtın, hem aşılama hızı, hem de yapılan doz sayısı bakımından, 2009 yılı aynı dönemine göre düşme görülmüştür.

Bilgilerinizi ve aşılama hızlarının düşmesinde İl Sağlık Müdürü başta olmak üzere personel kusuru bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere İlinizdeki aşılama hızlarının düşmesine sebep olan unsurların ayrıntılı bir şekilde Bakanlığımıza bildirilmesini, ayrıca, aşılama çalışmalımın yukarıda yer verildiği usulde titizlikle yürütülmesini önemle rica ederim.

Dr. Yasin ERKOÇ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

 

Ekleyen : Bilgi İşlem       |     Tarih : 12.11.2010

 
 
   
   
 
 
     
T. C. Sağlık Bakanlığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü
Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No:4 68100 AKSARAY / Tel: +90 382 213 01 22 (pbx) - Fax: +90 382 213 68 62
  online:   39   4869922
       -     .